Zabieramy głos w ważnych sprawach

Na przestrzeni dwudziestu lat aktywnej działalności Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi wielokrotnie formułował swoje stanowisko w sprawach dotyczących Polski i Kościoła. Władze Instytutu, na czele którego stoi Sławomir Olejniczak, korzystają z możliwości udziału w publicznej debacie rzadko i z dużą rozwagą. Problemy, wobec których zabierany jest głos, mają jednak zawsze dużą wagę.

W dniu 8 lutego 2011 r. władze Instytutu oraz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi opublikowały oświadczenie ws. ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe. W związku z przyjęciem przez posłów projektu ustawy z punktem jawnie zaprzeczającym konstytucyjnej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, sygnatariusze jednoznacznie potępili taką decyzję Sejmu RP i zaapelowali do senatorów o wykreślenie stosownej poprawki z tekstu ustawy. Powołano się przy tym na dokumenty Kościoła Katolickiego (Kongregacji Nauki Wiary), które w przypadku wprowadzenia do zgromadzenia ustawodawczego projektu zmierzającego do legalizacji małżeństw jednopłciowych, jednoznacznie zobowiązują posłów katolickich do wypowiedzenia się i głosowania przeciwko takiemu prawu.

 

Sześć lat później, w kwietniu 2017 r. prezes Sławomir Olejniczak określił stanowisko Instytutu w kilku istotnych sprawach. W wywiadzie zatytułowanym „Dlaczego nas tak nienawidzą?” opublikowanym na portalu PCh24.pl, w sprawie pogłębiających się podziałów społecznych zwrócił uwagę, iż: „Od wielu lat media skutecznie niszczą dobre relacje społeczne oparte na zaufaniu i tylko Kościół ma możliwość przeciwdziałać temu destrukcyjnemu trendowi przez głośne i jednoznaczne głoszenie moralnej nauki Chrystusa Pana, a w szczególności przez propagowanie cnót społecznych, takich jak choćby uczciwość.”

 

Instytut Ks. Skargi, piórem swoich redaktorów, wypowiadał się także w sprawie postulatów zmiany nauczania Kościoła odnośnie Komunii św. dla rozwodników żyjących w nowych związkach. Krystian Kratiuk w „Przymierzu z Maryją” (nr 98, 2018) zwrócił uwagę, iż żaden człowiek nie ma prawa zmiany treści Ewangelii. Także nikomu, również nam, zwykłym wiernym, nie wolno zgadzać się na takie próby zmian. W tym kontekście red. Kratiuk odwołał się także do wielowiekowego nauczania poprzednich papieży, w tym czytelnej wykładni odnośnie przystępowania do Komunii św., jakiej dokonał św. Jan Paweł II.

Wspieramy Tradycję Katolicką